Skip to content Skip to footer
positief opvoeden, veilige hechting, opvoedingsondersteuning, systemisch werk, opvoeden, opgroeien
positief opvoeden, veilige hechting, opvoedingsondersteuning, systemisch werk, opvoeden, opgroeien
Elk kind, elke ouder en elke situatie is uniek

Opvoedings-ondersteuning

Hoewel de pedagogiek legio ontwikkelingsmodellen en opvoedtheorieën beschrijft, bestaat er niet zo iets als de ultieme aanpak. Elk opvoedprobleem en iedere opvoedvraag heeft recht op een individueel antwoord. Hier leest u meer over mijn achtergrond en gedachtegoed.

Analyse en aanpak:

Een vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek dient als een eerste oriëntatie op de gezinssituatie en de opvoedvraag. Tijdens dit gesprek wordt uiteengezet welke werkwijze Vos Opvoeding hanteert en wat ik voor u en uw gezin kan betekenen.

Vervolgens gaan we een traject aan waarin we samen uw opvoedvragen gaan bespreken en beantwoorden. Deze gesprekken kunnen online of fysiek worden ingepland, bij mij op de praktijk of bij u thuis. In sommige gevallen is het ook wenselijk om (aan huis) te komen observeren.

Na afloop van het traject ontvangt u een verslag met daarin bevindingen en aanbevelingen, welke als naslagwerk kan worden gebruikt.

Van u als ouders verwacht ik een actieve inzet waarin we soms met elkaar afspreken dat u een bepaald boek of artikel leest of samen nog wat nabespreekt. Het succes van de opvoedingsondersteuning hangt nauw samen met uw betrokkenheid bij dit soort afspraken. Ik kan uw probleem niet voor u oplossen, ik kan u wel tips & tricks geven, tools aanreiken en bijstaan op uw pad. Het gaat daarbij vanzelfsprekend om de bestemming, maar de reis is minstens zo belangrijk, leerzaam en boeiend.

what we offer

Waar, wanneer
en tarieven

Waar

U bent van harte welkom op de praktijk van Vos Opvoeding of met videobellen:

Willem de Zwijgerlaan 124
2582 EV Den Haag
+31 (0) 6 – 274 201 27
info@vos-opvoeding.nl

Wanneer

De gesprekken vinden op afspraak plaats. Ook buiten kantooruren. Mijn werkdagen zijn momenteel maandag, woensdag en vrijdag. 

Tarieven

kennismakingsgesprek: gratis
opvoedingsondersteuning: € 85,- per uur
opvoedingsondersteuningpakket: € 467,50 (6 consulten en 2 evaluatiemomenten)

toeslag voor huisbezoeken:
€ 25,- per bezoek
(exclusief € 0,19 per gereden kilometer vanaf 15 kilometer buiten de praktijk)

Quality Care

Met contact en aandacht op maat, de balans creëren tussen eigen kracht en rust